Check Valve


วาล์วกันไหลย้อนกลับ

เช็ควาล์ว (Check valve) คืออุปกรณ์ในระบบน้ำ ทำหน้าที่ป้องกันไม่ให้น้ำไหลย้อนกลับ ควบคุมให้น้ำไหลไปในทิศทางเดียว 


Download

Other